Carregant Esdeveniments
Aquest esdeveniment ja ha passat.

Objectiu

Utilitzar l’idioma amb una certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

Texto que define el objetivo del curso

Horas curso

 1. Continguts lèxic-semàntics
  • Vocabulari
  • Formació de paraules
  • Significat
 2. Continguts gramaticals
  • Oració
  • Noms i adjectius
   • Nom
   • Adjectius i altres complements del nom
  • Determinants
  • Pronoms
  • Verbs
  • Adverbis
   • Adverbis i locucions adverbials
  • Enllaços
   • Conjuncions i Locucions Conjuntives
 1. Continguts ortogràfics
 2. Continguts fonètics i fonològics
 • Adreçat prioritàriament a treballadors/es desocupats/des demandants d’ocupació.
 • Edat: 16 anys complerts.
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 • Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A2 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
Llicenciats en filologia Anglesa i en Traducció e Interpretació
Certificat Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL)

Formulari Inscripció

Choose File
El missatge ha sigut enviat. Ens posarem en contacte al més aviat possible. Gràcies
S'ha produït un error en intentar enviar el vostre missatge. Torneu-ho a provar més tard.