Comunicació en llengua catalana N3

Palafrugell Carrer de la Lluna 47, locals, Palafrugell, Girona

Objectiu Comprendre produccions orals i escrites, poder expressar-se

subvencionat