En marxa

Comunicació en llengua catalana N3

Palafrugell Carrer de la Lluna 47, locals, Palafrugell

Objectiu Comprendre produccions orals i escrites, poder expressar-se

subvencionat

Elaboració de menús

Palafrugell Carrer de la Lluna 47, locals, Palafrugell

Objectiu Aprendre a confeccionar menús considerant gammes de