Carregant Esdeveniments

Objectiu

General:

Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció a les persones i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.

Específic:

Identificar el model organitzatiu tipus i de funcionament d’institucions d’atenció social dirigides a col·lectius d’intervenció.

Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents.

30 Horas curso

CE1.1 Descriure els requisits i les característiques organitzatives i funcionals que han de complir les institucions residencials dirigides a persones dependents.

CE1.2 Identificar la composició de l’equip interdisciplinari d’una institució residencial i concretar les funcions de cadascun dels membres i procediments de coordinació.

CE1.3 Enumerar i descriure les funcions del seu paper professional en una institució com a membre d’un equip interdisciplinari i esmentar el procediment de transmissió

  • Adreçat prioritàriament a  desocupats/des demandants d’ocupació.
  • Edat: 16 anys complerts.
  • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
Llicenciats en Psicología.

Certificat d’aprofitament o assitència.

Formulari Inscripció

Choose File
El missatge ha sigut enviat. Ens posarem en contacte al més aviat possible. Gràcies
S'ha produït un error en intentar enviar el vostre missatge. Torneu-ho a provar més tard.