Carregant Esdeveniments

Objectiu

Elaborar documents mitjançant l’aplicació ofimàtica de processador de textos, gestionar taules, fràfics, organigrames i diagrames, crear referències en els documents, utilitzar documents mestres i caros, combinar correspondència, treballar amb altres aplicacions i distribuir documents des de l’HTML.

 

Hores del curs: 40 hores.

1. INSERTAR Y MODIFICAR ELEMENTOS EN DOCUMENTOS.

1.1. Tabla: Dar formato a una tabla compleja usando el Autoformato de tablas
1.2. Tablas: Uso del menú contextual de las tablas girando el texto en tablas, alineación de celdas y
autoajustar tablas
1.3. Tablas: Uso de la opción Propiedades de tabla: Opciones de tabla.

1.4. Tablas: Anidar tablas y ajustar una imagen dentro de una tabla
1.5. Tablas: Convertir tabla en texto y viceversa
1.6. Columnas: Equilibrar la longitud de las columnas de un documento
1.7. Columnas: Insertar y ajustar imágenes en las columnas
1.8. Barra de herramientas Dibujo: conocer la función de los botones de la barra de herramientas Dibujo
1.9. Objetos de dibujo: insertar una imagen (objetos de dibujo, autoformas y gráficos) en un documento
Word
1.10. Objeto de dibujo: Modificar los atributos 3D de un objeto de dibujo
1.11. Objetos de dibujo: Cambiar el tamaño de un objeto de dibujo usando el ratón
1.12. Objetos de dibujo: Modificar los atributos de color de un objeto de dibujo
1.13. Objetos de dibujo: Insertar y añadir texto a las autoformas
1.14. Gráficos: Crear gráficos a partir de los datos de un documento
1.15. Gráficos: Importar datos de una aplicación de Excel para crear un gráfico usando la barra de
herramientas
1.16. Gráficos: Modificar y agregar elementos de gráficos a un gráfico usando el menú contextual
1.17. Organigrama: Insertar y diseñar un organigrama
1.18. Organigrama: Modificar el formato de un organigrama
1.19. Diagrama: Crear un diagrama. Opciones que nos ofrece la barra de herramientas diagrama
1.20. Diagrama: Crear un diagrama de secuencia

2. TRABAJO AVANZADO CON DOCUMENTOS
2.1. Referencia en los documentos: notas al pie y al final del documento
2.2. Referencia en los documentos: Los Marcadores
2.3. Referencias en los documentos: Referencias cruzadas
2.4. Referencia en los documentos: Crear y modificar tablas de contenido
2.5. Documentos maestros: Crear un documento maestro
2.6. Documentos maestros: crear subdocumentos
2.7. Documentos maestros: Trabajar con un documento maestro
2.8. Macros: Uso y grabación de macros
2.9. Macros: Insertar una macro en una barra
2.10. Macros: Ejecutar un macro
2.11. Macros: Modificar y eliminar un macro
2.12. Formularios: Conocer la función de cada componente de la barra herramientas Formularios
2.13. Formularios: Crear y modificar un formulario en un documento de Word
2.14. Trabajar con documentos compartidos: Revisiones simultáneas y control de cambios
2.15. Trabajar con documentos compartidos: Herramientas de resaltado
2.16. Trabajar con documentos compartidos: Comparar y combinar varios documentos
2.17. Trabajar con documentos compartidos: Crear varias versiones de un documento de Word
2.18. Trabajar con documentos compartidos: Plantillas de grupo. Ubicación de archivos
2.19. Seguridad: Protección de documentos
2.20. Seguridad: Recomendar sólo lectura

3. GESTIÓN AVANZADA DE DOCUMENTOS
3.1. Correspondencia: Crear un documento principal para combinar correspondencia usando la barra de
menú
3.2. Correspondencia: Creación del origen de datos
3.3. Correspondencia: Ordenar registros
3.4. Correspondencia: Modificar el documento principal
3.5. Correspondencia: Cambiar origen de datos
3.6. Correspondencia: Combinar los datos con el documento principal
3.7. Correspondencia: Desplazarse y buscar registros
3.8. Correspondencia: Usar datos Outlook como origen de datos
3.9. Correspondencia: Otros orígenes de datos
3.10. Correspondencia: Crear etiquetas
3.11. Correspondencia: Crear sobres
3.12. Trabajar con datos: Vincular datos de Excel desde el portapapeles con formato de tabla Word
3.13. Trabajar con datos: Incrustar hojas de cálculo
3.14. Trabajar con datos: Modificar hojas de cálculo
3.15. Trabajar con datos: Ordenar los datos de una tabla de una manera determinada
3.16. Trabajar con datos: Realizar cálculos en una tabla con la inserción de las fórmulas adecuadas
3.17. Trabajar con datos. Crear fórmulas en tablas usando referencias a celdas
3.18. Distribuir documentos desde HTML: Crear y guardar un documento de Word como página Web
3.19. Distribuir documentos desde HTML: incluir y modificar hipervínculos
3.20. Distribuir documentos desde HTML: Convertir a HTML

  • Adreçat prioritàriament adones.
  • Adreçat prioritàriament a dones treballadores desocupades o en situació d’ERTO.
  • Edat: 16 anys complerts.
Llicenciats/es en Informàtica
Certificat d’Apte en la formació de 40 hores de Word Avançat.

Formulari Inscripció

Choose File
El missatge ha sigut enviat. Ens posarem en contacte al més aviat possible. Gràcies
S'ha produït un error en intentar enviar el vostre missatge. Torneu-ho a provar més tard.