Tots el cursos

Comunicació en llengües estrangeres (N3)

7 setembre 15:00 - 19 desembre 20:00

Objectiu Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua estrangera (anglès) en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita. Permetre adquirir una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de forma adequada i en una llengua

Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N2

12 setembre 09:00 - 23 desembre 14:00

Objectiu Utilitzar l’idioma amb una certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic

Word. Nivell Avançat

6 octubre 09:00 - 18 octubre 14:00

Objectiu Elaborar documents mitjançant l'aplicació ofimàtica de processador de textos, gestionar taules, fràfics, organigrames i diagrames, crear referències en els documents, utilitzar documents mestres i caros, combinar correspondència, treballar amb altres aplicacions i distribuir documents des de l'HTML.   Hores del curs: 40 hores. 1. INSERTAR Y

Internet Avançat

19 octubre 09:00 - 28 octubre 14:00

Objectiu Identificar els perills que apareixen per l'ús d'Internet en l'entorn empresarial i en les transaccions comercials, incidint en la prevenció del phising i dels virus informàtics. Realitzar un ús efectiu del correu electrònic i instalar els serveis de portal i blogs més populars en el teu propi domini. Hores: 40 hores.

Objectiu Capacitar a l’alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les. Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física. Aplicar diferents tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.base psicològica per evitar una contenció física. Hores curs 20 hrs.

NUTRICIÓ I DIETÈTICA

24 octubre 15:00 - 14 novembre 20:00

Objectiu Revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l’esser humà. Horas curso 30 Hrs. L’energia, principis immediats Nutrients energètics i no energètics Digestió, absorció i metabolisme dels nutrients Grups d’aliments Qualitat i higiene dels aliments L’equilibri alimentari Adreçat prioritàriament a treballadors/es. Edat: 16 anys complerts. Nutricionista