Tots el cursos

Busques feina?

20 febrer - 20 juny

Objectiu El Programa Orienta té per objecte dur a terme accions d' orientació i acompanyament a la inserció laboral i de coneixement de l' entorn productiu que identifiquin i desenvolupin les competències necessàries en el context laboral per millorar l' ocupabilitat de les persones treballadores en situació d' atur, les persones inactives i

Anglès N2

20 febrer 09:00 - 19 maig 14:00

Objectiu Utilitzar l’idioma amb una certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic