Tots el cursos

Objectiu Aconseguir la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR). Posar en marxa el sistema d'emergències. Adquirir els coneixements teòrics i les habilitats necessaries per al tractament de l'ACR, assolit la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de qualitat. Horas curso

Objectiu • Familiaritzar-se amb alguns dels elements fonamentals en la nostra incorporació professional en residències en el marc de la COVID-19. • Conèixer les pautes ràpides d’actuació per atendre les necessitats bàsiques de les persones que viuen en una residència en un entorn de COVID-19. • Conèixer les mesures de prevenció i de

Objectiu - Familiaritzar-se amb alguns dels elements fonamentals en la nostra incorporació professional en residències en el marc de Covid-19. - Conèixer les pautes ràpides d’actuació per atendre les necessitats bàsiques de les persones que viuen en una residència en un entorn de Covid-19. - Conèixer les mesures de prevenció i de seguretat