Comunicació en llengües estrangeres (N3)

7 setembre 15:00 - 19 desembre 20:00

Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N2

12 setembre 09:00 - 23 desembre 14:00

Word. Nivell Avançat

6 octubre 09:00 - 18 octubre 14:00

Internet Avançat

19 octubre 09:00 - 28 octubre 14:00