Comunicació en llengua catalana N3

30 juny 15:00 - 30 octubre 20:00

Comunicació en llengües estrangeres – Francès N2

13 setembre 07:00 - 18 desembre 13:00