NUTRICIÓ I DIETÈTICA

24 octubre 15:00 - 14 novembre 20:00

Comptabilitat avançada

26 octubre 15:00 - 21 novembre 20:00

Gestió de l’estrès

29 octubre 09:00 - 19 novembre 14:00

Malalts terminals i cures pal·liatives.

29 octubre 09:00 - 8 novembre 15:00