Som una entitat reconeguda per l’Institut Català de Qualificacions Professionals per actuar com a Punt d’Informació i Orientació en el procediment de reconeixement i acreditació de les competències professionals. 

El nostre Punt d’Informació i Orientació compta amb tècnics d’orientació acreditats per l’ICQP que informen i orienten a les persones sobre les fases del procediment de reconeixement de competències professionals, els requisits d’accés, els drets i obligacions dels candidats, i les acreditacions oficials que es poden obtenir. 

Més info: http://icqp.gencat.cat