Transparència

Convocatòria Programes mixtos d’orientació i formació 2021

Acreditacións

Centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el número de cens 3937

Agencia de Col·locació, homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb el número 0900000161

Centre col·laborador ACTIC (Acreditació de Competències de Tecnologies de la Informació i la Comunicació) amb número d’inscripció 0346 (Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya)

Entitat reconeguda per l’ICQP per actuar com a Punt d’Informació i Orientació en el procediment de reconeixement i acreditació de les competències professionals

Registre estatal d’entitats de formació amb número 4255 per a impartir formació programada per les empreses

Autorització per la impartició de Programes de Formació i Inserció, modalitat Plans d’Iniciació Professional (PIP) 2019-2020

Certificació del sistema de qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 de la formació professional per l’ocupació

Centre associat a l’Organització Empresarial Catalana de la Formació i membre de la Junta Directiva

Centre impartidor de plans de formació per a persones treballadores del Consorci per la Formació Continua de Catalunya

Desplaça cap amunt