Política de qualitat

A Empordà Formació SL, més endavant EF, treballem contínuament per la qualitat del nostre servei, com a part fonamental de la nostra política i estratègia per aconseguir la satisfacció total dels nostres clients basant-nos en el compliment dels processos de treball establerts, tant per l’impartació de cursos de formació ocupacional i no ocupacional.

El nostre principal objectiu és la plena satisfacció dels nostres clients, mantenint sempre operatius i en permanent millora, els canals de comunicació amb ells, motivant i implicant a tot el personal en el desenvolupament empresarial.

La naturalesa d’aquesta filosofia enllaça amb un grup humà i una estratègia de negoci enfocats en aquesta qualitat, i amb una actualització i adaptació dels processos a nous equips, tecnologies i tendències de mercat.

Perquè així sigui considerem fonamental que aquest compromís per la qualitat sigui apèndix d’uns objectius clars i ben definits, per donar el millor servei i una ràpida i eficaç resposta a les diferents parts interessades.

L’empresa assumeix el seu compromís mitjançant el desenvolupament i la implantació d’un sistema de gestió de qualitat mitjançant la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Amb tal fi, l’empresa assumeix el següent:

  • Formació continuada, entre el personal, per una millora en el servei, donant-los tot el material necessari per tal de poder treballar de forma adequada.
  • Escolta activa del personal i alumnes de tots els suggeriments proposats, per així poder millorar la qualitat i eficàcia en els serveis.
  • Consideració i assumpció de les indicacions i suggeriments fets pels dels clients, sempre que sigui viable.
  • Millora contínua de l’eficàcia dels processos per adaptar-los a la realitat que envolta a l’organització, amb referència a la màxima satisfacció del client.
  • Aportació dels recursos necessaris en cada moment.
  • Mantenir i millorar el Sistema, aconseguint amb això l’augment de la satisfacció del nostre client, intern i extern.

Tot això, sempre amb el ferm propòsit de complir amb els requisits legals, reglamentaris i aquells altres que ens siguin aplicables.

En definitiva considerem que aquestes directrius i compromisos ens ajudaran a assolir els nostres objectius, millorar contínuament i convertir-nos en una empresa de referència dins del nostre sector.

Tanmateix la Direcció, es compromet a difondre aquesta Política, a fi de fer-los partícips en la consecució d’aquests fins.

Desplaça cap amunt