Política de privacitat

A Empordà Formació SL, més endavant EF, estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals que tractem i que ens facilites, tant en línia en aquest lloc web i com a les nostres oficines.

Si us plau, llegeix atentament aquesta política i assegura’t que l’entens i estàs d’acord amb ella abans de facilitar-nos les teves dades personals. Si no estàs d’acord amb aquesta, no utilitzis aquest lloc web o els seus serveis ni ens facilitis les teves dades.

El fet d’accedir a aquest lloc, usar qualsevol dels seus serveis o facilitar-nos les teves dades, bé sigui en línia o a les nostres oficines, ho entendrem com una clara acció afirmativa per la qual ens dones el teu consentiment (quan sigui necessari el mateix) per a tractar les teves dades per a les finalitats que després s’indiquen.

Política

Les dades de caràcter personal de l’alumne o dels representants legals, es gestionaran de conformitat amb l’article corresponent del Reglament de Règim Intern que acompanya a aquest contracte i del qual forma part.

Pretecció de dades

Als efectes de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016, el titular del servei social que figura en l’encapçalament del present contracte, té la consideració de Responsable del Tractament.

El Delegat de Protecció de Dades del Responsable del Tractament és:

  • Empresa: Empordà Formació SL
  • Correu electrònic: lopd@assdom.com
  • Telèfon: 972 30 29 69
  • Adreça: carrer de la Lluna 47, locals comercials, 17220 Palafrugell, Girona

Les dades de caràcter personal de l’alumne o dels representants legals, necessàries i no excessives, es gestionen un tractament de dades que consta en el Registre d’Activitats del Responsable del Tractament, amb la única finalitat de prestar tots els serveis, i l’exercici de tots els drets i deures derivats de la signatura del present contracte.

Les bases jurídiques del tractament són el consentiment exprés i l’execució d’un contracte.

Els destinataris de la informació són, el mateix servei, tot el personal i professionals del servei que precisin l’accés a les dades de caràcter personal pel desenvolupament de les seves funcions, així com les administracions públiques i en general a les persones físiques o jurídiques a les que sigui necessari comunicar les esmentades dades per a la correcta atenció-seguiment de l’alumne, o per obligació legal. També es comunicaran les dades de l’alumne, si procedeix, pel compliment de les legítimes finalitats del cursos, a empresas col·laboradoras, assessories o gestories, així com a la Seguretat Social, Hisenda Pública i altres serveis, aquests darrers. En principi, no es preveu realitzar cap tipus de transferència internacional de dades, llevat que sigui a sol·licitud del propi interessat.

El termini de conversació de les dades de caràcter personal, serà el legalment establert, de conformitat amb l’art. 5.1 e) del RGPD i de possibles exigències de responsabilitats derivades del tractament, amb un mínim de 6 anys en general i de 5 ó 15 anys en el supòsit de dades de salut incloses en l’historia clínica de l’usuari i sens perjudici del termini de 10 anys establert en l’article 121-20 Codi Civil de Catalunya, si resultés d’aplicació.

Els interessats, tenen la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, de conformitat amb allò disposat al respecte a la legislació aplicable.

La comunicació de dades a les categories de destinataris indicades, és un requisit legal i contractual per poder executar el present contracte, la negativa a facilitar les dades per part de l’interessat, impedeix la signatura i execució del present contracte.

Els titulars de les dades personals, en subscriure el present contracte, autoritzen expressament al servei pel tractament d’aquelles dades personals amb les finalitats expressades, així com atorguen el seu consentiment exprés perquè el servei, amb les corresponents mesures de seguretat, processi les dades per ell mateix o a través de les persones que designi i que portin a terme la gestió o tramitació de les dades i les incorpori als seus tractaments per a complir les seves finalitats i autoritzen la comunicació de les dades a tercers, pel compliment de les finalitats relacionades amb les funcions legítimes del servei i del tercer. Per altres finalitats es sol·licitarà novament el consentiment exprés dels afectats. Només per la comunicació de dades a un tercer, aquest es veurà obligat a la observació de totes les disposicions de la legislació aplicable.

Els interessats poden revocar el seu consentiment en qualsevol moment i tenen dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent.

Desplaça cap amunt