Comunicació en llengua catalana N3

Palafrugell Carrer de la Lluna 47, locals, Palafrugell, Girona

Objectiu Comprendre produccions orals i escrites, poder expressar-se

subvencionat

Elaboració de menús

Palafrugell Carrer de la Lluna 47, locals, Palafrugell, Girona

Objectiu Aprendre a confeccionar menús considerant gammes de

Atenció al client al petit comerç

Palafrugell Carrer de la Lluna 47, locals, Palafrugell, Girona

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment

Comptabilitat bàsica

Palafrugell Carrer de la Lluna 47, locals, Palafrugell, Girona

Objectiu Utilitzar l’idioma amb una certa seguretat i

Cuina

Palafrugell Carrer de la Lluna 47, locals, Palafrugell, Girona

Objectiu Adquirir els coneixements teòrics i pràctics, habilitats

Comptabilitat avançat

Palafrugell Carrer de la Lluna 47, locals, Palafrugell, Girona

Objectiu Utilitzar l’idioma amb una certa seguretat i