La história d’Empordà Formació

Empordà Formació neix a l’any 2020 després de la segregació de Baix Empordà Assistència a Domicili SCCL (BEAD), empresa destinada a donar assistència domiciliaria i creada al 2002.

Fins el 2020, BEAD ha estat centre col·laborador amb el Servei d’Ocupació de Catalunya liderant projectes de formació per l’ocupació en l’àmbit de l’atenció a les persones i l’àmbit sanitari.

Des dels seus inicis, BEAD, ha disenyat, impartit i avaluat la formació dels professionals del centre d’assistència domiciliaria amb l’objectiu de qualificar el sector. A l’any 2007 va ser reconegut amb número de cens 3937 com a centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya del centre situat a Palafrugell. Al 2008 s’amplia l’homologació al centre situat a Olot. L’any 2013 s’autoritza a BEAD per actuar com agència de col·locació.

L’experiència, professionalitat i especialització dels nostres recursos humans, i la continua aposta per la innovació i especialització en la formació, ens permet oferir una àmplia oferta on més de 150 alumnes anuals superen de forma positiva els projectes formatius i aconsegueixen la titulació corresponent.

Empordà Formació és un nou repte per la nostra entitat, que te l’objectiu de seguir treballant per la formació de les persones treballadores, en el municipi de Palafrugell i Olot, aportant tota l’experiència i reconeixement de BEAD. Continuant una nova etapa de projectes especialitzats en la formació per l’ocupació en els àmbits dels serveis a les persones i l’àmbit sanitàri, i avalat per la certificació ISO 9001:2008.

La missió

La nostra missió és la formació de qualitat per l’atenció a les persones, cercant les respostes per contribuir a millorar la serva qualitat de vida, mitjançant un model cooperatiu basat en una gestió democràtica, propera a les persones i socialment responsable.

La visió

La nostra visió és ser el centre de formació de referència al Baix Empordà en l’àmbit de l’atenció a les persones i sanitari, utilitzant un model empresarial cooperatiu, posant a la persona com a eix central del seu creixement i actuació.

Els valors

Proper. Les persones al centre de la nostra activitat. Accessible a les persones que hi treballen, les persones ateses, els clients i els col·laboradors.
Socialment responsable. Ser una part impulsadora del progrés del nostre entron més proper en els àmbitrs econòmic, social i mediambiental. Reinvertint els excedents societaris, generant ocupació.
Innovador. Fomentem processos d’innovació metodològica. Impulsem la millora de l’acció professional mitjançant la formació permanent.
Eficaç. Cerquem models empresarials que ens permetin integrar eficàcia econòmica, benestar social i desenvolupament personal.

Els objectius

Gestionar de forma eficient i professional el nostre centre de formació, tenint en compte la dimensió dels projectes, tant pel que fa al nombre d’alumnes, com al nombre de professionals implicats, perseguint ser una organització experta, dinàmica i perfectament capacitada per a gestionar els projectes de manera responsable.
Acomplir amb un sistema de gestió de la qualitat com a base del procés de millora continua: instaurant una variable “cultura” de la qualitat en el si dels projectes. El nostre establiment d’un sistema d’indicadors que ens permet monitoritzar de forma àgil i precisa els diferents aspectes que intervenen en els projeectes de formació, analitzant els resultats, establir les mesures correctives i preventives adients.

Algunes de les empreses amb les quals col·laborem

Fundació Vimar
El Trampolí
Hospital-Asil de Pobres i Malalts
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
Tramuntana Garden
Transport Sanitari de Catalunya
Desplaça cap amunt