PUNT D’INFORMACIÓ D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Empordà Formació és una entitat reconeguda per l’ICQP per actuar com a Punt d’Informació i Orientació en el procediment de reconeixement i acreditació de les competències professionals.

Punt d’Informació i Orientació compten amb tècnics d’orientació habilitats per l’ICQP que informen i orienten a totes les persones que ho sol·licitin sobre les fases del procediment de reconeixement de competències professionals, els requisits d’accés, els drets i obligacions dels canditats, i les acreditacions oficials que es poden obtenir.

Quins són els requisits per a participar en el servei d’Acreditació de competències professionals?

Per poder ser admeses en el servei d’Acreditació de competències professionals, les persones usuàries han de complir els requisits següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  • Certificat de registre de ciutadania comunitària,
  • Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  • Autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  • Sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.
 2. Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1, que s’assimilen a un lloc de treball d’auxiliar (per exemple, una persona auxiliar de venda) o 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3, que s’assimilen a un lloc de treball de tècnic/a (per exemple, un persona venedora) o tècnic/a superior (per exemple, una persona representant de comerç o agent comercial) respectivament.
 3. En el cas d’experiència laboral, en els últims 15 anys transcorreguts abans de la presentació de la sol·licitud d’inscripció, cal justificar:
  • Experiència laboral d’almenys 2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades en total (150 dies de 8 hores treballades) per a unitats de competència de nivell 1.
  • Experiència laboral d’almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en total (250 dies de 8 hores treballades) per a unitats de competència de nivell 2 i 3.
 4. En el cas de formació no reconeguda oficialment, en els últims 10 anys transcorreguts abans de la presentació de la sol·licitud, cal justificar:
  • Formació relacionada d’almenys 200h per a acreditar competències de nivell 1. En el cas de tenir una formació menor de 200 hores, cal que tingui almenys el mateix nombre d’hores que la formació de la unitat de competència que es vol acreditar.
  • Formació relacionada d’almenys 300h per a acreditar competències de nivell 2 i 3. En el cas de tenir una formació menor de 300 hores, cal que tingui almenys el mateix nombre d’hores que la formació de la unitat de competència que es vol acreditar.
 5. Les persones que tenen els requisits d’experiència professional o de formació no reconeguda oficalment i no els poden justificar amb la documentació requerida tenen més de 25 anys tenen l’opció de presentar una declaració responsable que descrigui la seva experiència laboral i/o la seva formació no reconeguda oficialment, en el cas que reuneixi els requisits d’admissió i no els pugui justificar.

Tot i disposar dels requisits, no poden participar en el servei les persones que ja tinguin acreditades les unitats de competència a les quals es volen presentar o que estiguin en procés d’acreditar-les. 

Per mes informació:

Sol·licitud d’informació
Nom i cognoms
Correu electrónic
Teléfono

El formulari ha estat enviat correctament!
Ha ocorregut algun error en enviar el formulari. Si us plau, revisa de nou tots els camps.
Desplaça cap amunt